เครื่องดนตรีสากลเป่าทองเหลือง ทรัมเป็ต

instruments

เครื่องดนตรีสากลชนิดเป่าทองเหลืองมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดซึ่งแต่และชนิดนั้นถือว่าเป็นดนตรีที่ให้เสียงไพเราะมากเลยยกตัวอย่างเช่น ทรัมเป็ต เพราะว่าเป็นเครื่องทองเหลืองที่มีลักษณะเกือบใหญ่และให้เสียงที่ทุ้มก้องกังวาลอย่างมากแถมยังจัดอยู่ในวงดุริยางค์ที่เมื่อเล่นครบวงแล้วจะเป็นการบรรเลงที่ยิ่งใหญ่มากลักษณะเด่นของ  ทรัมเป็ต จะ คล้ายๆ กับ แซกโซโฟน ซึ่งในระบบการศึกษาถือว่าได้เอาหลักสูตรการเล่นดนตรีเข้ามาสอนให้เหล่านักเรียนนั้นเพื่อปลูกฝังให้มีใจรักในเสียงเพลง และยังมีอีกหลายชนิดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ใครนั้นต้องได้เรียนเกี่ยวกับภาษาของนักดนตรีคำศัพท์ต่างๆ ที่ต้องได้เรียนรู้ ทรัมเป็ตในยุคปัจจุบันถือว่าผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจมากสักเท่าไหร่เลยอยากให้หันมาลองเล่นเครื่องดนตรีชนิดเป่าทองเหลือง