เครื่องดนตรีสากลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

drums

โดยทั่วไปแล้ววงการดนตรีสากลนั้นหลักจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดทีเรารู้จักกันนั่นก็คือ ดีด สี ตี เป่า จัดว่าเป็นรูปแบบต้นๆ ของการเริ่มเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเลยก็ว่าได้ เราจะยกแต่อย่างเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมาที่อยู่ในหมวดหมู่ ดีด สี ตี เป่า เครื่องดนตรี ดีด

กีต้าร์ ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่หลายคนนั้นเล่นเป็นและเล่นง่ายลักษณะในการเล่นก็คือใช้ดีดเอาและเสียงกจะออกมา

สี ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายอีกหนึ่งชนิดในรูปแบบการสีก็คือไวโอลินแถมยังมีเสียงที่ไพเราะอย่างมาก

ตี เครื่องดนตรีสากลที่จัดว่าเป็นชนิดตีมีอยู่ด้วยกันหลายแบบยกตัวอย่างเช่นกลองชุด

เป่า เครื่องดนตรีชนิดเป่ามีอยู่ด้วยกันหลายชนิดแต่อยู่ในแบบสากลก็จะมีแซกโซโฟน